Telefon   605-843-849

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czym jest inwentaryzacja podwykonawcza?

Inwentaryzacja podwykonawcza jest jedną z bardzo ważnych czynności, ponieważ polega na zebraniu niezbędnych informacji związanych z przestrzennym rozmieszczeniem usytuowania budynków oraz innych elementów zagospodarowania terenu. Inwentaryzację wykonuje się już po zakończeniu budowy, a całością czynności zajmuje się firma geodezyjna.

Dzięki tej usłudze można stwierdzić czy faktyczny stan rzeczy jest dobrym odzwierciedleniem początkowego planu.

Przeprowadzenie geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej

Działaniami z zakresu geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej są przeprowadzane przez geodetę, który posiada odpowiednie uprawienia zawodowe w dziedzinie geodezji. Dzięki wykonaniu inwentaryzacji możliwe jest sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, co z kolei umożliwia przeniesienie na mapę zasadniczą nowopowstałych budynków. Przeprowadzenie inwentaryzacji wiąże się z możliwością zaktualizowania informacji o terenie oraz o znajdujących się na nim obiektach budowlanych. 

Inwentaryzacja powykonawcza

Pomiary bieżące oraz końcowe

Do pomiarów inwentaryzacyjnych zaliczyć możemy pomiary bieżące oraz pomiary końcowe. Pomiary bieżące dotyczą tak zwanych „obiektów znikających”, czyli takich, które w trakcie budowy zostają ukryte pod ziemią. Jednak zanim nastąpi ich zakrycie przy pomocy betonu czy też ziemi, geodeta musi je zmierzyć oraz nanieść na mapę zasadniczą. Dzięki temu zabiegowi można uniknąć problemów związanych z użytkowaniem oraz ewentualną przebudową infrastruktury.

Pomiarami końcowymi są natomiast objęte nowo wybudowane obiekty budowlane. Osoba zajmująca się pracami inwentaryzacyjnymi przeprowadza stosowne wymiary, by następnie  sporządzić szkic pomiarowy i mapę. Następnie specjalista porównuje zinwentaryzowany obiekt budowlany z początkowym projektem. Kopia sporządzonych dokumentów przekazywana jest do kierownika budowy lub inwestora. Wszystkie wykonane czynności są również odnotowane przez geodetę w dzienniku budowy. Otrzymane pomiary stanowią często materiał porównawczy do dalszych analiz i pomiarów geodezyjnych.