Telefon   605-843-849

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Blog

geodeta

Na czym polega monitoring przemieszczeń pionowych?

Monitoring przemieszczeń pionowych jest jednym z podstawowych pomiarów, wykonywanych przez profesjonalnych geodetów podczas budowy nowego budynku w terenie, który jest już zabudowany. Nawet po zakończeniu realizacji konieczne jest wykonywanie okresowej obserwacji wpływu wykonywanych prac na sąsiadujące budynki. Wykonywane wykopy czy prace ciężkim sprzętem mogą oddziaływać na obiekty w okolicy budowy. Kontrola zmian wysokości nowo stawianych budynków pozwala na szybką reakcję w razie pojawienia się jakichkolwiek, nawet niewielkich zmian w parametrach.

Czytaj więcej

pomiar

Wszystko, co należy wiedzieć o pomiarach przemieszczeń

Pomiary przemieszczeń wykonywane są nie tylko w lokalach mieszkalnych, ale również na powierzchniach biurowych, halach magazynowych i wielu, wielu innych. Tego rodzaju pomiary wykonywane są przez profesjonalnego geodetę przy użyciu odpowiednich sprzętów i narzędzi. Ten typ pomiarów kontrolnych jest bardzo istotną kwestią, mającą duży wpływ na bezpieczeństwo. Zlecenie stworzenia pomiarów specjalistom zarówno podczas budowy jak i w późniejszym okresie daje nam pewność, że wszystkie kondygnacje zostały wykonane poprawnie i zgodnie z obowiązującymi normami.

Czytaj więcej

oznaczenie terenu

Na czym polega wznowienie znaków granicznych?

Aby zrozumieć na czym polega wznowienie znaków granicznych pomiędzy nieruchomościami warto dowiedzieć się najpierw, czym owe znaki graniczne są i jaka jest ich rola. Znaki graniczne wyznaczają zasięg prawa własności do nieruchomości. To istotne, ponieważ bez wyraźnego oddzielenia działek mogą pojawić się problemy z egzekwowaniem prawa do nich. Jeżeli zatem znaki graniczne nigdy nie zostały ustalone, geodeta musi najpierw zbadać przebieg granic, który wynika z dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości i określających położenie punktów granicznych i przebieg granic. W praktyce oznacza to księgi wieczyste, a także akty notarialne, orzeczenia sądu i ugody sądowe oraz decyzje administracyjne, ale przede wszystkim szkice graniczne, zarysy pomiarowe i mapy. Następnie konieczne jest utrwalenie znaków granicznych znakami naziemnymi i podziemnymi. Znaki naziemne wykonuje się z betonu, kamienia lub innego trwałego materiału; podziemne mogą zostać utrwalone przy pomocy rurek drenarskich, a także butelek, płytek betonowych i innych przedmiotów.

Czytaj więcej

mapa

Kiedy sporządza się mapy do celów sądowych?

W toku postępowania sądy i organy administracji korzystają z map jako ze środków dowodowych. Geodeta będzie zatem potrzebny w różnych sytuacjach. Mapy do celów sądowych wykonuje się w sprawach wieczystoksięgowych, a także kiedy chodzi o przeniesienie własności nieruchomości. Potrzebne są również mapy w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości – na przykład przy rozgraniczaniu działek. Także kiedy dana działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania – taka mapa dotyczyć będzie nieruchomości do wykupu czy wywłaszczenia. Mapy nieruchomości do celów sądowych wykonuje się także w postępowaniach o stwierdzenie zasiedzenia czy ustalenie służebności gruntowych.

Czytaj więcej

geodeta

Co trzeba wiedzieć na temat tyczenia budynków i sieci uzbrojenia terenów?

Budowa domu, obiektu sportowego czy budynku użyteczności publicznej to długotrwały proces, w którym trzeba zadbać o najmniejszy szczegół. Jednak przed rozpoczęciem właściwego etapu prac na budowę powinien przyjechać geodeta, ponieważ zajmuje się on tyczeniem, a także sprawdza sieć uzbrojenia terenów. Dlaczego te czynności są tak ważne i nie można ich pominąć? 

Czytaj więcej

geodezja

Na czym polega i co obejmuje geodezyjna obsługa inwestycji?

Inwestując w budowę domu, wiaduktu, lotniska, kolei, drogi, obiektu rekreacyjnego czy sportowego, a nawet planując podziemny tunel, trzeba skorzystać z usług geodety. Bez niego byłoby niemożliwe prawidłowe wykonanie dowolnego projektu, ponieważ jego zadaniem jest sprawdzenie ukształtowania terenu i możliwych zmian, jakie mogą na nim wystąpić. Dzięki temu budowla nie będzie narażona na zniszczenia, a także jest bezpieczna dla użytkowników. W czym jeszcze może pomóc geodeta?

Czytaj więcej

przyłącze energetyczne

Jak uzyskać projekt przyłącza energetycznego?

Planując podłączenie naszego domu czy też innego rodzaju nieruchomości do zewnętrznej sieci energetycznej jeszcze przed ubieganiem się o projekt przyłącza, powinniśmy dowiedzieć się, z jakich podstawowych elementów składa się cała instalacja biegnąca od przyłącza do wnętrza naszego domu. Podstawowym elementem jest tutaj oczywiście przyłącze elektroenergetyczne, które łączy naszą domową sieć elektryczną z zewnętrzną linią elektroenergetyczną. Kolejnym elementem jest tutaj złącze wyposażone w bezpieczniki główne oraz licznik energii elektrycznej. Oprócz tego powinna się tam również znaleźć specjalna skrzynka rozdzielcza oraz oczywiście wewnętrzny przewód zasilający.

Czytaj więcej

Inwentaryzacja powykonawcza

Czym jest inwentaryzacja podwykonawcza?

Inwentaryzacja podwykonawcza jest jedną z bardzo ważnych czynności, ponieważ polega na zebraniu niezbędnych informacji związanych z przestrzennym rozmieszczeniem usytuowania budynków oraz innych elementów zagospodarowania terenu. Inwentaryzację wykonuje się już po zakończeniu budowy, a całością czynności zajmuje się firma geodezyjna.

Czytaj więcej

mapa geodezyjna

Jakie elementy zawiera mapa do celów projektowych?

Budowa domu oraz innych budowli i budynków użytkowych wiąże się z koniecznością przygotowania dokładnej dokumentacji. Jednym z jej ważnych elementów jest mapa do celów projektowych, która ilustruje cały projekt i uwzględnia zmiany w otoczeniu wokół terenu, na którym stawiany będzie budynek lub inna struktura. Prawo budowlane określa dokładnie, co powinno się znaleźć na takiej mapie.

Czytaj więcej

pola

Na czym polega rozgraniczenie nieruchomości?

Granice często bywają powodem sporów między sąsiadami - czasami nie zgadzamy się z aktualnym przebiegiem granic. W takiej sytuacji możemy uniknąć konfliktów poprzez rozgraniczenie nieruchomości. Jest to jedyny skuteczny sposób na to, żeby poradzić sobie z kłopotliwymi miejscami nawet wtedy, kiedy działka od dawna jest zagospodarowana.

Czytaj więcej