Telefon   605-843-849

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kiedy sporządza się mapy do celów sądowych?

W toku postępowania sądy i organy administracji korzystają z map jako ze środków dowodowych. Geodeta będzie zatem potrzebny w różnych sytuacjach. Mapy do celów sądowych wykonuje się w sprawach wieczystoksięgowych, a także kiedy chodzi o przeniesienie własności nieruchomości. Potrzebne są również mapy w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości – na przykład przy rozgraniczaniu działek. Także kiedy dana działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania – taka mapa dotyczyć będzie nieruchomości do wykupu czy wywłaszczenia. Mapy nieruchomości do celów sądowych wykonuje się także w postępowaniach o stwierdzenie zasiedzenia czy ustalenie służebności gruntowych.

Jakie mapy wykonuje geodeta do celów prawnych?

Rozdział piąty rozporządzenia reguluje kwestie map sporządzanych do celów prawnych. Zgodnie z nim na potrzeby podziałów nieruchomości, typowych postępowań sądowych i administracyjnych sporządza się:

  • mapy z projektem podziału nieruchomości, gdy dokonuje się go w związku z ustaleniami planu miejscowego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami;
  • mapy z projektem scalenia i podziału nieruchomości, w sytuacjach jak w punkcie wyżej;
  • mapy z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej;
  • mapy z projektem scalenia gruntów;
  • mapy z projektem wymiany gruntów;
  • mapy klasyfikacyjne;
  • mapy gruntów objętych wnioskiem w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności na skutek zasiedzenia;
  • mapy do ustalenia służebności gruntowych;
  • inne opracowania geodezyjne do celów prawnych.

mapa

Przy przygotowywaniu map geodeta wykorzystuje informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków, księgach wieczystych, orzeczeniach sądowych, aktach notarialnych, decyzjach administracyjnych oraz dokumentach geodezyjnych i kartograficznych przechowywanych w archiwach państwowych czy też należących do zainteresowanych stron. W efekcie powstanie mapa, która dostarczy sądowi informacji o przebiegu granic działek, numerów, oznaczeniu użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych.