Telefon   605-843-849

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozgraniczenia działek Wrocław

Wykonujemy usługę rozgraniczeń działek we Wrocławiu i w całej południowej części kraju. To zabieg, który może okazać się niezbędny przy sprzedaży gruntów i wyjściu ze współwłasności. Popularną sytuacją, w której trzeba przeprowadzić działania tego typu, są także wypadki dziedziczenia gruntów ornych. Należy wówczas nie tylko podzielić pola między nabywających spadek, ale też wydzielić siedlisko. Do najczęstszych rozgraniczeń działek dochodzi natomiast podczas podziału gruntów celem ich dalszej sprzedaży. Dzieje się tak na przykład, gdy obszar będący wcześniej polem uprawnym, po przekształceniu staje się terenem budowy osiedla. Może się wówczas okazać, że oprócz rozgraniczenia działek będzie potrzebny monitoring podłoża budowlanego.

Pośród innych okoliczności, w których niezbędne okazuje się sięgnięcie po pomoc fachowców, wspomnieć można wtórne rozgraniczenia, a zatem wznowienia granic działek. Dzieje się tak, gdy dochodzi do zatargu sąsiedzkiego, który z przymrużeniem oka nazwać można sporem o miedzę. Jeśli widoczne w terenie znaki graniczne uległy zatarciu, należy zgłosić się po pomoc specjalistów, którzy w oparciu o dane zgromadzone w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przeprowadzą nową delimitację. Warto podkreślić, że wspomniane zabiegi nie powodują żadnych nowych skutków prawnych, ponieważ są jedynie potwierdzeniem i wznowieniem stanu usankcjonowanego w przeszłości.

Jeśli interesuje Cię cena powtórnych rozgraniczeń działek, zachęcamy do kontaktu. Podobnie jak w przypadku innych prac geodezyjnych, wartość robót zależna jest od kilku czynników. Może jednak przyjąć, że dolna granica kosztów tego typu działań to niespełna tysiąc złotych.

 

Jak przebiega rozgraniczenie działek?

Posłużmy się przykładem sporu sąsiedzkiego. Zaczynamy od zgłoszenia prac w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Następnie analizujemy dokumenty, które uzyskaliśmy z ośrodka i od stron postępowania (jeśli strony je dostarczą). Dokonujemy pomiarów i przygotowujemy szkic, który obrazuje, jak przebiegają granice działek. Zawiadamiamy strony o terminie rozpoczęcia czynności na terenie działki i dostarczamy im wezwania do stawienia się na gruncie, który jest przedmiotem sporu. W ustalonym dniu przeprowadzamy wywiad terenowy, który służy nam między innymi do zdobycia informacji o położeniu znaków granicznych. Sprawdzamy także punkty osnowy geodezyjnej. Zbieramy wszelkie dane do ustalenia przebiegu granicy. Po jej wyznaczeniu na wniosek zainteresowanego stabilizujemy punkty graniczne. Przygotowujemy również protokół.

Warto dodać, że zdarzają się sytuacje, w których dokumentacja dotycząca działek zawiera sprzeczności i do rozwiązania sporu potrzebne jest porozumienie stron. Wówczas przeprowadzamy tymczasowy pomiar granic i ustalamy tymczasowy ich przebieg. W tym przypadku przekazujemy protokół graniczny do właściwego organu zajmującego się tą sprawą. Jeśli strony sporu nie dojdą do porozumienia – może on znaleźć swój finał w sądzie powszechnym. Wówczas sąd podejmuje decyzję dotyczącą przebiegu granic działek.

Jeśli temat rozgraniczenia działek nie jest Ci obcy i potrzebujesz pomocy specjalisty – skontaktuj się z nami.

W związku z dynamicznym rozwojem świadczymy usługi również pod marką GeoRev Sp z o.o. Odwiedź nas na www.georev.pl.