Telefon   605-843-849

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na czym polega rozgraniczenie nieruchomości?

Granice często bywają powodem sporów między sąsiadami - czasami nie zgadzamy się z aktualnym przebiegiem granic. W takiej sytuacji możemy uniknąć konfliktów poprzez rozgraniczenie nieruchomości. Jest to jedyny skuteczny sposób na to, żeby poradzić sobie z kłopotliwymi miejscami nawet wtedy, kiedy działka od dawna jest zagospodarowana.

Czym jest rozgraniczenie nieruchomości?

Rozgraniczenie nieruchomości jest czynnością geodezyjną, która ma na celu ustalenie, jaki jest przebieg granicy. W celu ustalenia przebiegu granicy określa się położenie linii i punktów granicznych, w trakcie procesu punkty te są odnawiane w gruncie (poprzez oznaczenie znakami graficznymi), dodatkowo sporządzana jest dokumentacja z okazania granic. Proces rozgraniczenia nieruchomości przebiegać musi zgodnie z procedurą, która ustalona jest przez przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Rozgraniczenie granic przeprowadza się wtedy, kiedy pojawiają się wątpliwości i spory na tle przebiegu granic. Rozgraniczenia nieruchomości nie przeprowadza się wtedy, kiedy granice są wyznaczone i wykazane w dokumentach, ale nie w terenie. Jeśli jednak w dokumentacji brakuje informacji o uwidocznieniu granic, konieczne jest przeprowadzenie rozgraniczenia.

pola

Przebieg rozgraniczenia granic

Rozgraniczenie granic jest czynnością, która podejmowana jest na wniosek właściciela przynajmniej jednej nieruchomości, której granica jest sporna. Możliwe jest przeprowadzenie procedury z urzędu w sytuacjach, kiedy wymaga tego interes społeczny lub gospodarki narodowej, albo kiedy prowadzona jest procedura scalania gruntów. Jak wygląda rozgraniczenie granic? Składa się na to kilka kroków:

1. Złożenie wniosku o rozgraniczenie do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające prawo do rozporządzania nieruchomością gruntową.

2. Urząd wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania, jest ono dostarczane stronom postępowania.

3. Urząd wskazuje geodetę, który przeprowadzi rozgraniczenie granic. Z reguły jest to osoba wskazana przez wnioskodawców.

4. Geodeta dokonuje czynności i określa termin okazania granic na gruncie.

5. Po okazaniu granic geodeta sporządza stosowne dokumenty, które następnie są przekładane w wydziale geodezji starostwa powiatowego.