Telefon   605-843-849

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na czym polega wznowienie znaków granicznych?

Aby zrozumieć na czym polega wznowienie znaków granicznych pomiędzy nieruchomościami warto dowiedzieć się najpierw, czym owe znaki graniczne są i jaka jest ich rola. Znaki graniczne wyznaczają zasięg prawa własności do nieruchomości. To istotne, ponieważ bez wyraźnego oddzielenia działek mogą pojawić się problemy z egzekwowaniem prawa do nich. Jeżeli zatem znaki graniczne nigdy nie zostały ustalone, geodeta musi najpierw zbadać przebieg granic, który wynika z dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości i określających położenie punktów granicznych i przebieg granic. W praktyce oznacza to księgi wieczyste, a także akty notarialne, orzeczenia sądu i ugody sądowe oraz decyzje administracyjne, ale przede wszystkim szkice graniczne, zarysy pomiarowe i mapy. Następnie konieczne jest utrwalenie znaków granicznych znakami naziemnymi i podziemnymi. Znaki naziemne wykonuje się z betonu, kamienia lub innego trwałego materiału; podziemne mogą zostać utrwalone przy pomocy rurek drenarskich, a także butelek, płytek betonowych i innych przedmiotów.

Jak wznawia się znaki graniczne?

Opisane wyżej znaki graniczne, raz ustalone i utrwalone w terenie, z czasem ulegają wpływowi czasu i środowiska, a w efekcie niszczeją. Mogą także ulec uszkodzeniu w wyniku nieszczęśliwe wypadku czy działań sił natury. Niekonieczne oznacza to, że trzeba na nowo wyznaczyć granice. Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Dopiero kiedy wyniknie spór co do położenia znaków, może zajść potrzeba, aby sąsiedzi udali się do sądu i na nowo ustalili granice pomiędzy ich działkami. Wznowieniem znaków granicznych zajmie się najczęściej geodeta. Jego praca w tej kwestii związana będzie oczywiście z pewnymi formalnościami i obowiązkami zgłoszenia swoich działań u konkretnych organów, natomiast praktycznie polega na stabilizacji nadziemnych i podziemnych znaków granicznych.

oznaczenie terenu