Telefon   605-843-849

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na czym polega monitoring przemieszczeń pionowych?

Monitoring przemieszczeń pionowych jest jednym z podstawowych pomiarów, wykonywanych przez profesjonalnych geodetów podczas budowy nowego budynku w terenie, który jest już zabudowany. Nawet po zakończeniu realizacji konieczne jest wykonywanie okresowej obserwacji wpływu wykonywanych prac na sąsiadujące budynki. Wykonywane wykopy czy prace ciężkim sprzętem mogą oddziaływać na obiekty w okolicy budowy. Kontrola zmian wysokości nowo stawianych budynków pozwala na szybką reakcję w razie pojawienia się jakichkolwiek, nawet niewielkich zmian w parametrach.

W jaki sposób przebiega monitoring przemieszczeń pionowych?

Dzięki stałej kontroli podczas budowy, a także późniejszych okresowych pomiarów możliwe jest sprawdzenie, czy budynki spełniają normy budowlane. Ma to znaczący wpływ na poziom bezpieczeństwa danych budowli. Proces monitorowania przemieszczeń rozpoczyna się już podczas prac projektowych i trwa przez całą budowę. Końcowym etapem jest analiza dokładności wykonanych prac geodezyjnych, a także stworzenie oceny procesu osiadania budynku.

Przed rozpoczęciem pomiarów, geodeta powinien ustalić minimalną dokładność, zgodną z potrzebami. To, jaka dokładność jest wymagana, zależy od typu obiektu. Przemieszczenie pionowe dotyczy zmiany składowej w linii pionowej w określonym przedziale czasowym. Zadaniem geodety jest wyznaczenie wektora w trójwymiarowej płaszczyźnie.  Podczas przygotowań konieczne jest zamontowanie specjalnych punktów pod postacią specjalistycznych trzpieni ze stali. Ich lokalizacja powinna pozwalać im na przemieszczanie się wraz z budynkiem w trakcie jego ewentualnego osiadania.

geodeta

Następnie geodeta musi wyznaczyć stałe punkty kontrolne. Tego rodzaju stałe punkty odniesienia powinny być zlokalizowane w miejscu o pewnej i niezmiennej wysokości, niezależnie od czasu. W tym celu najczęściej wykorzystuje się sieć państwowych punktów osnowy wysokościowej. Dosyć często państwowa sieć nie jest wystarczająca, przez co konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych punktów stałych. Kolejnym krokiem jest wykonanie pomiaru „zero”. Polega to na poprowadzeniu ciągów niwelacyjnych pomiędzy punktami kontrolnymi a kontrolowanymi. Kolejne przeprowadzane pomiary są już uznawane za monitoring przemieszczeń. To, jak często wykonywane są pomiary, zależy głównie od potrzeb. Analiza wyników z następujących po sobie pomiarów pozwala na określenie, czy doszło do przemieszczenia pionowego i jak duże są ewentualne przemieszczenia.